Kvällens föreläsare – Arvid Axland

Arvid Axland är en av de mest uppskattade föreläsarna inom kundupplevelser och kommunikation. När produkter och tjänster blir allt mer lika är det upplevelsen som skapar störst värde. När marknadsförutsättningarna förändras till följd av kundernas nya förväntningar finns ett fönster att ta nya positioner, och sätta positiva känslor i spel. Det är i det området Arvid guidar er rätt.
Arvid Axland är författare till boken Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser, en inspirerande handbok i upplevelsedesign, som tar upp vår tids nya valuta; känslan. Han är också grundare till Pool kommunikationsbyrå som dagligen hjälper företag med dessa frågeställningar.

Som författare, inspiratör och workshophandledare är Arvids mission är att göra företag och dess medarbetare medvetna om vilket värde de har möjlighet att skapa för sin omgivning genom upplevelser. I allt de gör och säger. Det är det som gör företag långsiktigt lönsamma.

Läs mer om Arvid Axland

Årets finalister

PM & Vänner Hotel 27 februari 18:00

18:00 MINGEL

18:30 FÖRELÄSNING

Arvid Axland

19:30 MIDDAG & PRISUTDELNING

Årets uppsats och Årets marknadsförare